Vibrasjon

Propriosepsjon er den forstand som gir oss informasjon om stilling, orientering og plassering av vår kropp og vibrasjon er svært stimulerende til vår proprioseptiv sans. Vibrerende leker pleier å være billig, så bør man vurdere å investere i oppladbare batterier fordi vibrasjon betyr rask tømming av batteriet. Mange av vibrerende leker er «momentant», dvs. de opereres ved å legge press på en bryter, og når den slippes vibrasjon opphører, noe som oppmuntrer interaksjon (og sparer batterier). Mens vibrasjon er svært populært for mange mennesker, er det verdt å vise stor forsiktighet ved innføring av vibrasjoner til en ny bruker siden en del av attraksjonen er den overraskende kilen, noe som kan være alarmerende .

Viser det ene resultatet

Viser det ene resultatet