Betingelser og vilkår

1.  Allment

1.1 Disse generelle vilkårene og bestemmelsene («Generelle vilkår») gjelder når du som forbruker («Kunden») legger inn en bestilling via mitrashus.no og relaterte sider («Nettstedet»). Avtalen er inngått mellom deg og Mitrashus. Detaljert kontaktinformasjon og annen informasjon om Mitrashus finnes på Nettstedet. De Generelle vilkårene gjelder kun for Kunder som er forbrukere.

1.2 Kunden må minst være 18 år for å bestille via Nettstedet. Mitrashus godtar i henhold til norsk lovgivning ikke kredittkjøp til personer under 18 år. Mitrashus forbeholder seg retten til å avvise eller endre en Kundes bestillinger (for eksempel hvis Kunden har gitt uriktige personopplysninger og/eller har en historie med manglende gjeldsbetaling).

1.3 Mitrashus skal ikke ha noe ansvar hvis produkter er utsolgt heller ikke for bilde- eller typografifeil på Nettstedet for eksempel feil i produktbeskrivelsen eller den tekniske spesifikasjonen unøyaktige priser og prisjusteringer (som endringer i prisen fra leverandører valutaendringer) eller uriktig informasjon om hvorvidt et produkt er på lager eller ikke. Mitrashus har rett til å rette opp slike feil og når som helst å endre eller oppdatere informasjonen. Hvis en uriktig pris er oppgitt for et produkt bestilt av Kunden skal Mitrashus selvsagt informere kunden om dette og avvente Kundens godkjenning av den endrede prisen før Mitrashus fortsetter bestillingsprosessen. Alle bilder på Nettstedet skal kun anses som illustrasjoner. Slike illustrasjoner garanterer ikke å gjengi mengden produkter Kunden kommer til å motta eller produktets eksakte utseende funksjon eller opprinnelse. Mitrashus er ikke ansvarlig for informasjon fra tredjeparter gitt til Nettstedet.

1.4 Nettstedet og alt innholdet der eies av Mitrashus eller dets lisensgivere. Informasjonen er beskyttet av immaterialrettslovgivningen og markedsføringlovgivning. Dette betyr at varemerker selskapsnavn produktnavn bilder og grafikk design layout og informasjon om produkter tjenester og annet innhold ikke tillates kopiert eller brukt uten etter skriftlig forhåndsamtykke fra Mitrashus.

2.  Kontrakter og bestillinger

2.1 For å legge inn en bestilling gjennom Nettstedet må Kunden akseptere de Generelle vilkårene. Ved å akseptere de Generelle vilkårene lover Kunden å etterleve de Generelle vilkårene helt og fullt og erkjenner at han/hun har lest informasjonen om personopplysninger og informasjonskapsler (cookies) og samtykker i bruk i samsvar med Mitrashus sin Personvernpolicy.

2.2 En kjøpsavtale er inngått når Mitrashus har bekreftet Kundens bestilling og Kunden har mottatt en bestillingsbekreftelse fra Mitrashus via e-post. Mitrashus oppfordrer Kunden til å oppbevare bestillingsbekreftelsen for eventuelle fremtidige kontakter med Mitrashus sin kundeservice om bestillingen. Kunden har rett til å kansellere sin bestilling inntil den er blitt bekreftet av Mitrashus. Hvis bestillingen kanselleres skal Mitrashus refundere eventuelle betalinger Kunden eller hans/hennes kredittkortselskap har gjort hva gjelder bestillingen.

3.  Kundeinformasjon osv.

3.1 Om Kunden gjør en bestilling vil Kunden bli bedt om å oppgi visse personopplysninger. Kunden bekrefter at informasjonen som er gitt er korrekt og fullstendig og er ansvarlig for eventuelle feil i den informasjonen som er gitt. Informasjon om Mitrashus’ behandling av personopplysninger er gitt i Mitrashus’ Personvernpolicy.

4.  Priser avgifter og betaling

4.1 Prisene angitt på Nettstedet gjelder for bestillinger lagt inn på Nettstedet. Alle priser er angitt i NOK og er inklusive MVA. Prisene omfatter ikke betalings- og forsendelsesavgifter som gis separat.

4.2 Kunden kan betale for kjøpet på den måten som er angitt på Nettstedet. Les mer om våre ulike betalingsalternativer og rabatter. Mitrashus har rett til å debitere Kunden allerede i forbindelse med bestillingen om ikke Kunden har valgt fakturering eller tilsvarende betalingsmetode og dette er akseptert av Mitrashus. Ved fakturering eller delbetaling skal Mitrashus eller dets partnere kunne skaffe seg kredittopplysning fra tredjepart. I så fall kommer du til å bli informert tilsvarende. Mitrashus forbeholder seg til enhver tid retten til ikke å tilby alle betalingsmetoder eventuelt endre betalingsmetode hvis betalingsmetoden Kunden har valgt av en eller annen grunn ikke fungerer på tidspunktet for oppfyllelsen av bestillingen. Legg merke til at begrensninger i tilgjengelige betalingsmetoder er angitt på Nettstedet.

5.  Spesialtilbud

Mitrashus skal fra tid til annen på Nettstedet kunne komme med spesialtilbud som er gunstigere enn de som finnes i disse Generelle vilkårene for eksempel hva gjelder betaling eller utvidet tilbakekallingsrett. Slike vilkår skal gjelde så lenge spesialtilbudet varer og for de spesifikke produktene som Mitrashus har angitt i forbindelse med dette. Mitrashus forbeholder seg retten til når som helst å trekke slike spesialtilbud tilbake. Ved opphør eller tilbaketrekking av et spesialtilbud skal disse Generelle vilkårene gjelde uten eventuelle endringer. Tilbud på spesifikke produkter på Nettstedet gjelder kun for den begrensede perioden og frem til produktene er utsolgt.

6.  Levering og forsendelse

6.1 Produkter på lager leveres normalt innen det antall virkedager som er angitt på Nettstedet. Med mindre noe annet er avtalt (for eksempel i forbindelse med reservering av produkter som ikke finnes på lager) vil levering skje ikke senere enn 30 virkedager etter at Mitrashus skriftlig har bekreftet bestillingen i bestillingsbekreftelsen. Mer informasjon om Mitrashus sin levering av produktet og vilkårene for levering er angitt her.

6.2 Den forventede leveringstiden er angitt i bestillingsbekreftelsen i utsjekkingen og/eller på den aktuelle produktsiden på Nettstedet. Hvis det er leveringsforsinkelse vil Mitrashus informere deg om dette og vil fortsette å holde kontroll over bestillingen. Med mindre noe annet er uttrykkelig avtalt og hvis en levering forsinkes mer enn 30 virkedager og ikke skyldes deg som Kunde har du rett til å kansellere Kjøpet.

6.3 Hvis en pakke skal hentes på et spesifikt leveringssted må Kunden gjøre det innen det tidsrommet som er angitt i meldingen. Pakker skal normalt hentes personlig med gyldig identifikasjon og bestillingsnummer. Kunden kommer til å få en melding om levering som angir når og hvor pakken må hentes eller mottas. Meldingen skal kunne gis med e-post vanlig post og hvis Kunden har meddelt et mobilnummer også via telefon eller SMS. Mitrashus har rett til å debitere Kunden for en avgift på 300 NOK hvis pakken ikke hentes.

7.  Rett til å tilbakekalle

7.1 Når produkter kjøpes på Nettstedet har Kunden en 14-dagers angrerett i samsvar med gjeldende angrerettlov og forbrukervernlovgivning. Det betyr at Kunden har rett til å kansellere ethvert kjøp ved å gi melding til Mitrashus om dette innen 14 dager fra da Kunden eller hans/hennes representant mottok det bestilte produktet angrerettsfristen

7.2 Angreretten gjelder ikke for følgende produkttyper:
(a) produkter lagd etter Kundens spesifikasjon eller som ellers har fått en tydelig individuell karakter
(b) produkter med brutte forseglinger som returneres på grunn av helsevernrelaterte eller hygieniske årsaker (for eksempel undertøy kosmetikk badeutstyr hårføner og lignende produkter barbersaker elektriske tannbørster vekter elektriske puter og fotbad)
(c) audio- eller bildeopptak (for eksempel CD-plater) eller datamaskinprogramvare der forseglingen ble brutt etter leveringen eller
(d) digitalinnhold som er blitt levert på annet vis enn på et fysisk medium (for eksempel datamaskinprogram applikasjoner spill musikk videoer eller tekster der tilgang skjer ved nedlasting eller strømming).

7.3 Ved å akseptere de Generelle vilkårene erkjenner og samtykker Kunden i at angreretten ikke gjelder for digitalt innhold levert på annet vis enn på et rørlig medium.

7.4 I forbindelse med bestilling av et produkt som angreretten ikke gjelder for kommer Kunden til å få tydelig informasjon.

7.5 Hvis Kunden ønsker å bruke angreretten må Kunden før utløpet av angrefristen sende en tydelig beskjed til Mitrashus på den måten som er bestemt på nettstedet. Kunden må i beskjeden oppgi sitt navn og sin adresse og annen relevant informasjon for eksempel bestillingsreferanse fakturanummer og navnet på produktet. Hvis Kunden ikke ønsker å bruke den forannevnte beskjeden skal Kunden kunne bruke standardformularet for angreretten utstedt av Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet se link her.

7.6 Hvis Kunden bruker sin angrerett skal Kunden betale for returforsendelseskostnadene og er ansvarlig for produktets tilstand etter at Kunden har mottatt produktet og under returforsendelsen. Produktet skal returneres innen 14 dager fra den datoen Mitrashus fikk melding om at Kunden gjør angreretten gjeldende. Produktet skal sendes godt emballert i god tilstand og i originalesken og/eller -emballasjen. Eventuelle returer skal sendes til Mitrashus i samsvar med metodene og veiledningene gitt på Nettstedet.

7.7 Mitrashus skal tidvis kunne tilby kostnadsfri retur for visse produkter. Hvis det er kostnadsfri retur er dette angitt på den gjeldende siden for produktet på Nettstedet.

7.8 Hvis Kunden bruker angreretten skal Mitrashus refundere beløpet Kunden har betalt for produktet inklusive forsendelseskostnader. Eventuelle ekstra forsendelseskostnader som beror på at Kunden velger en annen levering enn standardleveringen Mitrashus tilbyr er unntatt refusjonen. Ved retur av en del av en bestilling vil forsendelseskostnadene ikke bli refundert. Mitrashus har rett til å trekke fra et beløp fra det beløpet som skal refunderes tilsvarende verdiforringelsen for produktet sammenlignet med produktets originalverdi hvis og i den grad slik verdiforringelse skyldes at Kunden har håndtert produktet utover det som trengs for å fastslå dets funksjon eller karakteristikker.

7.9 Mitrashus skal tilbakebetale beløpet uten unødig forsinkelse men ikke senere enn innen 14 dager fra datoen Mitrashus mottok Kundens tilbakekallingsmelding. Men Mitrashus skal kunne utsette tilbakebetalingen inntil Mitrashus har mottatt produktet eller Kunden har levert bevis for at produktet er blitt returnert for eksempel ved en leveringsbekreftelse. Tilbakebetaling skal skje til Kunden med den betalingsmetoden som Kunden har valgt med mindre noe annet er avtalt eller hvis det er noen innsigelse mot slik tilbakebetaling.

8.  Garanti og klager

8.1 Noen av Mitrashuss produkter er kan hende gjenstand for garantier. Informasjon om henholdsvis eventuell garantiperiode og spesielle bestemmelser om garantier for hvert produkt er fastsatt på Nettstedet eller i disse Generelle vilkårene. Garantier for produkter skal kun dekke opprinnelige produksjonsdefekter og følgelig ikke mulig feil som oppstår ved eller etter mulige individuelle endringer av produktets funksjon og utseende for eksempel ombygging oppgradering eller annen konfigurasjon av produktet. Kundens bestillingsbekreftelse etablerer garantisertifikatet.

8.2 Retten til å fremme en klage gjelder produkter som er defekte i henhold til gjeldene forbrukervernlovgivning. En Kunde som ønsker å gjøre bruk av sin rett til å fremme klage vedrørende et bestilt produkt skal ved bruk av kontaktinformasjonen som finnes på Nettstedet kontakte Mitrashus så snart som mulig etter at defekten ble oppdaget. Klager fremmet innen to måneder fra Kunden oppdaget defekten skal alltid anses å være blitt gitt i rett tid. Kunden har rett til å fremme en klage på produkter kjøpt på Nettstedet innen to år etter å ha mottatt produktet eller innen fem år hvis produktet ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre enn to år.

8.3 Mitrashus skal bære kostnadene for returfrakten for eventuelle godkjente klager.

8.4 Straks et produkt som det er fremmet klage på er returnert og klagen godtas skal Mitrashus refundere Kunden i samsvar med gjeldende forbrukervernlovgivning. Mitrashus bestreber seg på å gjøre dette innen 30 dager etter at Mitrashus har mottatt klagen men dette vil kunne bli forsinket avhengig av produkttypen. Mitrashus forbeholder seg retten til å avslå enhver klage hvis produktet i henhold til gjeldende forbrukervernlovgivning viser seg ikke å være defekt. I forbindelse med klager etterlever Mitrashus retningslinjene gitt av Forbrukertvistutvalget.

9.  Linker

Mitrashus skal kunne gi linker til andre nettsteder utenfor Mitrashus sin kontroll og nettsteder utenfor Mitrashus sin kontroll skal kunne gi linker til Nettstedet. Selv om Mitrashus bestreber seg på å sørge for at Mitrashus kun gir linker til nettsteder som bruker lignende personopplysnings- og sikkerhetsbestemmelser som Mitrashus sin Personvernpolicy er ikke Mitrashus ansvarlig for mulig vern eller konfidensialitet hva gjelder informasjon eller personopplysninger Kunden gir på andre nettsteder. Kunden bør være forsiktig og lese personvernbestemmelsene som gjelder for det aktuelle nettstedet.

10.             Force majeure

Mitrashus er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser forårsaket av forhold utenfor Mitrashus sin kontroll for eksempel generell arbeidstvist krigshandlinger brann lynnedslag terroristangrep endrede bestemmelser fra myndighetene tekniske problemer defekter i kraft-/tele-/datamaskinkommunikasjoner eller annen kommunikasjon og defekter eller forsinkelser i tjenesten fra underleverandører som skyldes forhold som nevnt foran. Slike forhold skal føre til unntak fra erstatninger og andre tiltak Hvis en slik situasjon skulle oppstå skal Mitrashus informere Kunden tilsvarende både i begynnelsen og ved slutten av perioden for den aktuelle situasjonen. Hvis situasjonen har vart i mer enn to måneder har både Kunden og Mitrashus rett til å avbryte kjøpet med umiddelbar virkning.

11.             Endringer i de Generelle vilkårene

Mitrashus forbeholder seg til enhver tid retten til å endre disse Generelle vilkårene. Eventuelle endringer i disse Generelle vilkårene skal publiseres på Nettstedet. Endringer vil gjelde straks Kunden har akseptert de Generelle vilkårene (i forbindelse med et nytt kjøp eller mens han/hun ser på Nettstedet) eventuelt 30 dager etter at Mitrashus har informert Kunden om endringene. Men Mitrashus anbefaler at Kunden jevnlig holder seg oppdatert på Nettstedet for å bli oppmerksom på mulige endringer i de Generelle vilkårene.

12.             Utskillelse

Hvis en kompetent domstol myndighet eller voldgiftsdomstol anser en bestemmelse i denne Avtalen ugyldig eller ugjennomførbar skal det gjenværende av den bestemmelsen og alle andre bestemmelser fortsatt være gyldig(e) og gjennomførbar(e) så langt gjeldende lovverk tillater. Eventuelle bestemmelser som fastslås å være ugyldige eller ugjennomførbare skal erstattes med relevant juridisk veiledning og råd.

13.             Gjeldende lovgivning og tvisteløsninger

13.1 Enhver tvist som måtte oppstå skal søkes løst i minnelighet ved drøftelser med Mitrashus sin kundetjeneste. Dersom minnelig løsning ikke kan oppnås skal Mitrashus etterleve beslutningene fra Forbrukertvistutvalget eller tilsvarende myndighet i andre europeiske land.

13.2 En eventuell tvist hva gjelder tolkningen eller anvendelsen av disse Generelle vilkårene skal reguleres av og tolkes i henhold til norsk lovgivning og skal eksklusivt avgjøres av domstolene i Norge.

Disse vilkårene ble etablert av Mitrashus 24-02-2017.